Blauwdruk maakt goede kalveropfok voor iedere veehouder mogelijk

Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe. Om in de praktijk voor elke veehouder een goede kalveropfok mogelijk te maken is HAS Hogeschool samen met partners en het CoE Agrodier het project ‘Blauwdruk Kalveropfok’ gestart.

HAS Hogeschool start met partners meerjarig project ‘Focus op jongveeopfok i.s.m. Vetvice’:

Een optimale opfok is een investering voor de toekomst. Reden genoeg om een uiterst belangrijke periode in het leven van een koe onder de loep te nemen. Een succesvolle kalveropfok is het resultaat van slim en gedisciplineerd werken onder optimale omstandigheden. Daarvoor is kennis nodig. Het meerjarige project ‘Blauwdruk kalveropfok’ heeft als doel het verbeteren van kalveropfok in de melkveehouderij door het ontwikkelen en testen van een blauwdruk aangevuld met best practices, bruikbaar voor melkveehouders en de adviserende sector.

Twee jaar onderzoek naar levensfases kalf

Het project bestaat uit een toegepast onderzoek naar de praktische toepassing van de wetenschappelijke inzichten over de beste opfok van kalveren. Studenten van HAS Hogeschool, locatie Den Bosch, doen gedurende twee jaar onderzoek in verschillende levensfases van het kalf, vanaf de geboorte tot de afkalvende vaars. Tijdens elke fase wordt gekeken naar huisvesting, klimaat, voeding, hygiëne, diergezondheidsmanagement en arbeid.

Concept blauwdruk getoetst en verfijnd

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van een concept van de blauwdruk die studenten samen met adviseurs van de deelnemende partners vooraf opstellen. Het concept wordt in het onderzoek getoetst en verfijnd. Bij deelnemende veehouders inventariseren en analyseren de studenten de huidige werkwijze aan de hand van de blauwdruk, om vervolgens samen met de veehouder passende adviezen te formuleren.

Publicatie resultaten

De resultaten uit het onderzoek – een blauwdruk met best practices ‐ worden gebundeld en beschikbaar gesteld aan (melk)veehouders en adviseurs in de agrarische sector. Het project heeft een looptijd van 2016 tot begin 2019.