Veestapelmanagement rundvee

Veestapelmanagement en de relatie met het uitgangsmateriaal, de genetica van de koe, is een onderwerp dat samen met een grote fokkerijorganisatie is opgezet.

In een langjarige praktijkonderzoek worden van alle dieren genetische profielen gemaakt en alle gegevens verwerkt in een databank. De databank wordt door de fokkerijorganisatie en een praktijkonderzoeker van Aeres hogeschool opgezet, geanalyseerd en besproken met de studenten. Deze analyses vormen de basis van   gesprekken over het fokbeleid voor de komende jaren en dit wordt door fokkerijorganisatie, studenten en bedrijfsleiding vastgesteld.

Bijzonder aan deze samenwerking is dat de fokkerijorganisatie, studenten, docenten en onderzoekers actief betrokken zijn bij het analyseren van de datasets en dat de analyses zowel in het onderwijs als in de praktijk gebruikt worden om het fokkerijbeleid te bepalen voor zowel de Flevostal als de Weidestal van de Aeres landbouwbedrijven.