Greenports

Het Centre of Expertise Greenports heeft kennis in huis op het gebied van: nieuwe teeltsystemen, gezondheid, markt en logistiek en versterking export en importposities.

Elke instelling binnen het Centre draagt zorg voor een programmalijn. De toegevoegde waarde van het Centre zit in de onderlinge samenwerking waardoor voor elk vraagstuk krachten gebundeld kunnen worden.

Nieuws