Over Centre of Expertise Greenports

Het Centre of Expertise Greenports is een samenwerkingsverband tussen de hogescholen: Aeres, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool VHL. Het Centre is opgericht vanuit de vraag van bedrijven in de Nederlandse Greenport regio’s naar innovatieve producten en toepassingen. Kennisontwikkeling en -verspreiding staan
centraal bij alle activiteiten van het Centre of Expertise om vervolgens deze opgedane kennis weer te gebruiken in het onderwijs van de participerende instellingen.

Katalysator

De instellingen willen de katalysator vormen in de Nederlandse Greenport regio’s op het gebied van product- en procesinnovatie, praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling. De export van kennis, producten en duurzame productiemethodes leidt tot het versterken van de Nederlandse (kennis)economie.

Commitment vanuit bedrijfsleven

Het Centre of Expertise Greenports helpt bedrijven in de groene branche zich verder te ontwikkelen. Om de activiteiten van het Centre goed uit te kunnen voeren is te allen tijde financieel commitment vanuit het bedrijfsleven nodig. De regiomakelaars kunnen u vertellen hoe dit precies in zijn werk gaat.