Verkenning business potentieel Vitale bollen – Vitale bloemen

Het in kaart brengen van het business potentieel van het concept Vitale Bollen – Vitale bloemen, waarbij met biologische middelen de weerstand van de leliebollen dusdanig verhoogd wordt dat chemische middelen minder nodig zijn in de bestrijding van ziekten en plagen en dat de vitaliteit van de bollen verhoogd wordt zodat er bij de broei minimaal dezelfde bloemen geoogst kunnen worden als in de standaard praktijk. In dit concept is tevens toepassing van een bodemverbeteraar voorzien waardoor mineralen efficiënter gebruikt worden en minder kunstmest nodig is.

Het project is gesplitst in drie delen:

 1. Een tweejarige proef van lelies waarin vergelijking van vitale teeltmaatregelen met de standaard
  lelieteelt om aan te tonen dat de biologische teelt van bollen op termijn binnen bereik ligt en
  gelijktijdig teelt van leliebollen en gladiolen op praktijkschaal op basis van sterke indicaties met
  deze vitale teeltmaatregelen uit 2013.
 2. De test van deze bollen in de kas (broei) om zo te zien of de kwaliteitstandaard zoals gewenst
  door de sector en de klant te allen tijde kan worden gehaald. Bollen uit de pilot van 2013 zullen
  daartoe begin 2014 al gebroeid worden.
 3. Teelt uit de grond voor schoon uitgangsmateriaaL De basis voor de vitale teeltmaatregelen wordt
  gebruikt om het uitgangmateriaal virusvrij op te kunnen kweken. Dit gebeurt in bakken met schone
  grond plus de toevoeging ten behoeve van vitale teeltmaatregelen.

(Bron foto: Jan Nijman)