De smaak van groenten

Promotieonderzoek van Hogeschool InHolland over de smaak van groenten en smaakontwikkeling.

Dit promotieonderzoek is opgesplitst in twee onderzoekslijnen, onderzoekslijn A en B. Onderzoekslijn A richt zich op de smaak van groenten en onderzoekslijn B op smaakontwikkeling.

Onderzoekslijn A

In februari 2015 heeft de dataverzameling van onderzoekslijn A plaatsgevonden. Met een sensorisch panel, dat beschikbaar was via Wageningen UR, is de smaak van groenten geprofileerd van 10 verschillende groenten voor verschillende bereidingen. Met de hulp van een student van de opleiding Food, Commerce and Technology (afstudeeropdracht) en derdejaars studenten Chemie van Inholland Amsterdam zijn er chemische analyses en textuurmetingen uitgevoerd.

Onderzoekslijn B

De voorbereidingen voor de pilot voor onderzoekslijn B zijn in volle gang.

(Bron foto: Thinkstock)