HIN-SEE : Horticulture Innovation Network - South East Europe 2013-2014

Het HIN-SEE project is opgestart met als doel dat HBO-instellingen een actief internationaal duurzaam lerend netwerk (Living Lab) ontwikkelen voor Nederlandse ondernemers en studenten.

De hogescholen CAH-Vilentum en VHL hebben hiertoe, met 4 voorloper-ondernemingen en gedreven door hun ondernemersvragen, activiteiten uitgevoerd waardoor zowel ondernemers, docenten en studenten hun kennis vergroot hebben ten aanzien van internationaal ondernemen. Er zijn daarbij evaluerende meetings gehouden ter versterking en verduurzaming van de leeropbrengsten voor alle partijen.

Betrokken ondernemingen

  • Horatio BV: Initiator en ondersteuner van projecten in relatie tot rozen- en zachtfruitvermeerdering in Servië.
  • KG Greenhouse: Initiator en ondersteuner van projecten in Macedonië in relatie tot kassenbouw.
  • Aardbei-Extra: Initiator en ondersteuner van projecten mbt aardbeiteelt en vermeerdering in Macedonië.
  • J.M. van der Heijden: Vermeerderingsbedrijf voor leliebollen en gladiolen, actief op diverse internationale markten.

Werkwijze

In het project is met een dynamische kennis- en projectagenda gewerkt van waaruit diverse deelprojecten uitgevoerd zijn. Met deze ondernemers zijn learning jouneys uitgevoerd in Griekenland, Republiek Macedonië, Servië, Kroatië en Kosovo gericht op versterking contacten met lokale ondernemers en lokale kennisinstellingen. Er zijn diverse verkennende marktstudies als studie-opdrachten door studenten voor deze ondernemers uitgevoerd en er zijn bij deze ondernemers Stages op de Balkan door studenten uitgevoerd. In Skopje, Novi Sad en Pristina zijn met de ondernemers workshops gehouden met lokale ondernemers en kennisinstellingen. Deze activiteiten zijn gezamenlijk door hogeschoolmedewerkers, studenten en de ondernemers uitgevoerd.

Resultaat

Voor de 4 ondernemers heeft het project kennis opgeleverd op basis waarvan zij nieuwe businessconcepten zijn gaan uitwerken. Er zijn zes hogeschoolmedewerkers betrokken geweest bij het project (2 CAH en 4 VHL) en daarbij in totaal 22 studenten (2 CAH en 20 VHL). Vanuit het principe van de dynamische kennisagenda hebben door het project allen ervaring opgedaan met diverse aspecten van business development en teelt m.b.t. groente, fruit en bloemen op de Balkan.

Vervolg

De deelprojecten hebben resultaten voor het ondernemersnetwerk in zes verschillende Balkanlanden opgeleverd: Servië, Macedonië, Kroatië, Kosovo, Griekenland en Bulgarije. Op basis van de resultaten van de deelprojecten zijn nieuwe kennisvragen ontwikkeld welke in het vervolgproject HIN-SEE 2015-2016 uitgevoerd zullen worden. Daarbij wordt dan ook Roemenië meegenomen en wordt het aantal ondernemers in het HIN-SEE netwerk verdubbeld. Op basis van de resultaten van het eerste jaar is een Engelstalige brochure geproduceerd ter ondersteuning van het HINSEE netwerk.

(Bron foto: Thinkstock)