akkerbouw, bron Thinkstock

Wat CoE open teelten belooft

Openteelten, maakt een aantal concrete toezeggingen richting het bedrijfsleven en onderwijs. Deze toezeggingen liggen op het gebied van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en innovatietrajecten. Onderwijs, cursussen en trainingen, het delen van faciliteiten en organiseren van events en symposia.

De eerste belofte; onderzoek

De eerste belofte die CoE openteelten maakt, is gericht op innovatieve trajecten en praktijkgericht onderzoek. Bij innovatietrajecten wordt verkennend onderzoek gedaan naar nog niet bestaande vernieuwingen, waardoor het explorerende karakter groot is. Bij praktijkgericht onderzoek, is er al iets ontwikkeld en wordt de werking in de praktijk onderzocht. Een duidelijke scheidslijn, tussen praktijkgericht onderzoek en innovatietrajecten is daarbij niet te maken. 

De tweede belofte; onderwijs, cursussen en trainingen

De insteek van de tweede belofte is gericht op het vergroten van de studenteninstroom bij scholen die opleidingen aanbieden die verbonden zijn aan de open teelt. Voor het bedrijfsleven wordt onderzocht, welke behoefte er is op het gebied van onderwijs. Ook wordt vanuit de tweede belofte, gekeken hoe de aansluiting tussen HBO onderwijs en WO onderwijs verbeterd kan worden en of er cross-overs te maken zijn tussen zogenoemde ‘groene’ en ‘grijze’ opleidingen. Vernieuwen en afstemmen van onderwijs is hierbij de kern.

De derde belofte: delen van kennis en faciliteiten

Het ontsluiten van kennis en delen van faciliteiten staat in de derde toezegging centraal. Door het organiseren van symposia en kenniskringen wordt kennis gedeeld. Zo heeft een symposium precisielandbouw geleid tot nieuwe kennis en inzichten op het gebied van nieuwe technologische mogelijkheden. Kennis die gelijk toegepast kan worden.

(Foto bron: Thinkstock)