Disclaimer

Welkom op de website van de groene CoE's! De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

  • Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
  • De groene CoE's spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de website als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kunnen de groene CoE's niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De groene CoE's aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
  • De groene CoE's streven ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.
  • De groene CoE's hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de groene CoE's wenden via e-mailadres ben.schulte@hvhl.nl.
  • Op alle op de site aanwezig beeldmateriaal rust copyright. Via ben.schulte@hvhl.nl kun je contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.
  • Het gebruik van externe links op de website van de groene CoE's kan tot gevolg hebben dat je deze site verlaat. De groene CoE's zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan deze website gekoppeld zijn.
  • Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je mailen naar: ben.schulte@hvhl.nl.
  • Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.