Organisatie

Stuurgroep

Het Kenniscentrum wordt aangestuurd door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van onderwijs-/ kennisinstellingen en werkveld.
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Kenniscentrum, het bereiken van de beoogde resultaten en de onderlinge samenwerking tussen partners.

Ans Christophe

lid College van Bestuur, Citaverde
Edwin van der Strate
Manager klimaatadaptatie, Tauw BV

Egbert Roozen

directeur, Branchevereniging VHG
Evelyne van Dongen

Hank Bartelink

directeur, Landschappen NL
Peter van Dongen

voorzitter College van Bestuur, Van Hall Larenstein

Rien van Tilburg

voorzitter College van Bestuur, Clusius College
Wilco de Jong

bestuurslid, BoerenNatuur.nl

Wim Athmer

afdelingshoofd Integraal Beleid, Waterschap Rijn en IJssel

Kernteam

In het kernteam wordt de uitvoering van het beleid vormgegeven, worden de projecten en onderzoeksprogramma’s aangejaagd, beoordeeld en aangestuurd, wordt de aansluiting met het onderwijs gefaciliteerd en in samenspraak met de partners gekeken welke vormen van branding en communicatie kunnen worden ingezet. Tevens worden de bedrijfsvoeringstaken (administratie, financiën, communicatie, etc.) gecoördineerd.

Programmamanagement

Evelyne van Dongen, Programmamanager KCNL

tel. 06 1050 5037

Business Developers

Freek Rurup

Provincies Gelderland en Overijssel

tel. 06 1285 5900

Ger van Laak

Provincies Limburg en Noord-Brabant

tel. 06 5180 2230

Nick Pruijn
Regio zuid-west
tel. 06 31 00 67 19


Pieter van der Werff

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe

tel. 06 5129 2559

Rosemarie Slobbe

Provincies Noord-Holland en Flevoland

tel. 06 5517 1116

Wietske van Dijk

Metropoolgebied Amsterdam
tel. 06 2803 4639


Ondersteuning

Marco Gort, Finance & Control

tel. 06 2520 6688

Ineke Hoogland, Secretariële ondersteuning

tel. 026 369 5820

Marjel Neefjes, webbeheer
tel. 0317 465 547