Agrarisch natuurbeheer - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond agrarisch natuurbeheer. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond agrarisch natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer is de verzamelterm voor maatregelen die boeren nemen om natuur en landschap te verbeteren. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp agrarisch natuurbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten agrarisch natuurbeheer

Wilt u een project opstarten rond agrarisch natuurbeheer, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten agrarisch natuurbeheer

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond agrarisch natuurbeheer:

• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Samen voor bijen
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder
• Veenweidevoedsel