Agro-ecologie - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond agro-ecologie. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond agro-ecologie.

Agro-ecologie is landbouw door een ecologische bril, om zo een landbouwsysteem te ontwikkelen met een positieve bijdrage aan natuur, maatschappij en klimaatproblemen.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp agro-ecologie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten agro-ecologie

Wilt u een project opstarten rond agro-ecologie, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten agro-ecologie

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond agro-ecologie:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder
• Veenweidevoedsel