Burgerparticipatie - projecten

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond burgerparticipatie. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp burgerparticipatie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten burgerparticipatie

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten burgerparticipatie

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond dit onderwerp:

• Evaluatie van communities Natuurmonumenten
• Evaluatie Vrijwilligersprojecten
• Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee
• Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte