Duurzaam waterbeheer - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond duurzaam waterbeheer. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond dit onderwerp.

Duurzaam waterbeheer is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp duurzaam waterbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten duurzaam waterbeheer

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten duurzaam waterbeheer

Binnen het KCNL loopt al een aantal projecten rond dit onderwerp:

• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Leren van klimaatinnovaties
• Limburg waterklaar