Ecosysteemdiensten - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond ecosysteemdiensten. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond ecosysteemdiensten.

Ecosysteemdiensten zijn diensten die het ecosysteem levert aan de mens. Dat kan zijn op het gebied van producten (bijvoorbeeld schone lucht of medicijnen), bijdrage aan een schone wereld (fijnstof, klimaat, bestuiving), grondstoffen (water, zand), maar ook cultureel (zingeving, recreatie, educatie).

Het KCNL faciliteert onder andere projecten rond het onderwerp ecosysteemdiensten. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten ecosysteemdiensten

Wilt u een project opstarten rond ecosysteemdiensten, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten ecosysteemdiensten

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond ecosysteemdiensten:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Evaluatie Vrijwilligersprojecten
• Gebiedsagenda Vechtdal
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Integrale monitoring van begrazing in de Noorwaard
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Veenweidevoedsel