Ecotoerisme - projecten

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond ecotoerisme. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Ecotoerisme is toerisme met respect voor de natuur.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp ecotoerisme. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten ecotoerisme

Wilt u een project opstarten rond ecotoerisme, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten ecotoerisme

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond dit onderwerp:

• Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Tata Eiland
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee