Gebiedsontwikkeling - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond gebiedsontwikkeling. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling is de ontwikkeling van een gebied in samenwerking van overheden met burgers en ondernemers, om zo maatschappelijke doelen te bereiken.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp gebiedsontwikkeling. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten gebiedsontwikkeling

Wilt u een project opstarten rond gebiedsontwikkeling, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten gebiedsontwikkeling

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond gebiedsontwikkeling:

• Gebiedsagenda Vechtdal
• Groen Blauw Netwerk Veluwezoom
• Groene Hart Academie 2.0
Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Inrichting voor natuurbeleving
• Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder
• Tata Eiland
• Veenweidevoedsel