Kennisuitwisseling - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond kennisuitwisseling. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond kennisuitwisseling.

Voor een kennisnetwerk als het KCNL is kennisuitwisseling natuurlijk essentieel. Daarom faciliteert het KCNL veel projecten waarin kennisuitwisseling een belangrijke rol speelt. Deze projecten zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten kennisuitwisseling

Wilt u een project opstarten rond kennisuitwisseling, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten kennisuitwisseling

Binnen het KCNL lopen al vele projecten waarin kennisuitwisseling een belangrijke rol speelt:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Community of Practice 'Verwaarden openbare ruimte'
• Evaluatie Vrijwilligersprojecten
• Gebiedsagenda Vechtdal
Groene Hart Academie 2.0
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Leren van klimaatinnovaties
• Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer
• Limburg waterklaar
• Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Samen voor bijen
• Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda
• Systeembenadering Urban Green