Klimaatadaptatie - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond klimaatadaptatie. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie is het aanpassen van inrichting en beheer van een gebied om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen doorstaan.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatadaptatie. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten klimaatadaptatie

Wilt u een project opstarten rond klimaatadaptatie, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten klimaatadaptatie

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond klimaatadaptatie:

• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Leren van klimaatinnovaties
• Limburg waterklaar