Klimaatbestendig - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond klimaatbestendigheid. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond klimaatbestendigheid.

Een gebied is klimaatbestendig als het is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatbestendig. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projectenklimaatbestendig

Wilt u een project opstarten rond klimaatbestendigheid, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten klimaatbestendig

Binnen het KCNL lopen al projecten rond klimaatbestendigheid:

• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Limburg waterklaar