Klimaatverandering - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond klimaatverandering. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond klimaatverandering.

Klimaatverandering is een probleem waar we steeds meer mee te maken krijgen. Oplossingen liggen in het voorkomen van klimaatverandering, maar ook in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering: extremer weer met hogere temperaturen, meer perioden van hevige regen of extreme droogte.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp klimaatverandering. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten klimaatverandering

Wilt u een project opstarten rond klimaatverandering, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten klimaatverandering

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond klimaatverandering:

• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Leren van klimaatinnovaties
• Limburg waterklaar
• Systeembenadering Urban Green