Landschapsbeheer - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond landschapsbeheer. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond landschapsbeheer.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp landschapsbeheer. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten landschapsbeheer

Wilt u een project opstarten rond landschapsbeheer, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten landschapsbeheer

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond landschapsbeheer:

• Evaluatie Vrijwilligersprojecten
• Gebiedsagenda Vechtdal
• Groen Blauw Netwerk Veluwezoom
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap
• Veenweidevoedsel