Leefbaarheid - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond leefbaarheid. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond dit onderwerp.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp leefbaarheid. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten leefbaarheid

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten leefbaarheid

Binnen het KCNL loopt al een aantal projecten rond dit onderwerp:

• Community of Practice 'Verwaarden openbare ruimte'
• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Stad & Milieuaanpak voor duurzame wijken
• Smooth Traffic Management
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee
• Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte