Natte teelten - projecten

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond natte teelten. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Natte teelten zijn gewassen die met hun voeten in het water kunnen staan. Ze kunnen bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling in natte gebieden.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natte teelten. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten natte teelten

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten natte teelten

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond dit onderwerp:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Community of Practice 'Verwaarden openbare ruimte'
• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Evaluatie van communities Natuurmonumenten
• Evaluatie Vrijwilligersprojecten
• Gebiedsagenda Vechtdal
• Groen Blauw Netwerk Veluwezoom
• Groene Hart Academie 2.0
• Innovatie natte landbouw: een nieuw onderwijsmodel
• Innovatieve Klimaatkanalen
• Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
• Inrichting voor natuurbeleving
• Integrale monitoring van begrazing in de Noorwaard
• Klimaatbestendigheid getoetst
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Leren van klimaatinnovaties
• Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer
• Limburg waterklaar
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Natuurlijk kapitaal - verwaarden natuur en landschap
• Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Samen voor bijen
• Smooth Traffic Management
• Stad & Milieu-aanpak voor duurzame wijken
• Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder
• Systeembenadering Urban Green
• Tata Eiland
• Veenweidevoedsel
• Vitale Kustzones, Holwerd aan Zee
• Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte