Natuurinclusieve landbouw - projecten

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond natuurinclusieve landbouw. U kunt zelf een project opstarten rond dit thema of meer lezen over een van de huidige projecten.

Natuurinclusieve landbouw is optimaal gebruik maken van de natuurlijke omgeving voor het produceren van voedsel, en tegelijkertijd goed zorgen voor de natuur.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp natuurinclusieve landbouw. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten natuurinclusieve landbouw

Wilt u een project opstarten rond dit thema, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten natuurinclusieve landbouw

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond dit thema:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Natuurinclusieve landbouw en weidevogels
• Projectweek Transitie Landelijk Gebied
• Veenweidevoedsel