Nieuws

KCNL-jaarverslag: 2018 was het jaar van de Duurzame Verankering

Gepubliceerd op
7 mei 2019

Het KCNL heeft zich in 2018 primair gefocust op activiteiten om te komen tot een vanaf 2020 zelfstandig opererend KCNL, nog altijd rond de thema’s ‘Ontwikkeling naar een Duurzame stad’ en ‘Ontwikkeling naar Maatschappelijk natuurbeheer’.

Met elkaar werken we aan het versterken van natuurwaarde en het herstel van biodiversiteit. Dit doen wij op onderwerpen als nature based solutions, klimaatadaptatie, bijen en biodiversiteit, agroforestry, natuurinclusieve landbouw en het betrekken van burgers bij natuurbeleving en –beheer.

Het KCNL is in 2018 heel nadrukkelijk aangesloten bij een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs, waarin we een coördinerende rol hebben gekregen. Ook heeft het KCNL mede vorm gegeven aan de uitvoering van de Nationale Bijenstrategie.

In 2018 zijn wederom vijf robuuste nieuwe projecten van start gegaan en zijn de lopende projecten kwalitatief goed uitgevoerd. De concrete opbrengsten uit de samenwerkingsprojecten komen steeds meer beschikbaar en blijken waardevol te zijn. Het rapportcijfer van de werkveldpartijen over de samenwerking binnen de projecten ligt gemiddeld op 7,3. De betrokkenheid van studenten mbo en hbo voldoet aan de wensen en ambities. In 2018 steeg het aantal naar dertig strategische partners, die met elkaar willen samenwerken op strategisch niveau. Nieuwe partners zijn het Wellantcollege en Natuurmonumenten.

2019 wordt voor het KCNL het jaar ‘van Start-up naar Scale-up’. Het jaar waarin de meerwaarde wordt verzilverd en de organisatie geprofessionaliseerd.