Het Dierenwelzijnsweb is een initiatief van docenten en projectingenieurs van het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn (voorheen Welzijn van Dieren). Het lectoraat is ingebed in de dieropleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein en wil met praktijkgericht onderzoek beter inzicht krijgen in de complexe wisselwerking tussen het dier en zijn omgeving. De belangrijkste onderzoekslijn richt zich op het (automatisch) meetbaar maken van diergedrag, de interpretatie daarvan in termen van risico’s voor diergezondheid en dierenwelzijn én de strategische communicatie hierover met doelgroepen.

Kenniskring

De volgende personen zetten zich in om de onderzoekslijn van het lectoraat met de dieropleidingen te verweven: