Heb je een kennisvraag, neem dan gerust contact met ons op. Hieronder wordt verteld wat we op het gebied van onderzoek doen en kunnen.

Toegepast onderzoek

Het lectoraat wil met praktijkgericht onderzoek beter inzicht krijgen in de complexe wisselwerking tussen het dier en zijn omgeving, inclusief de invloed hierop van de mens. Het doel is het welzijn van dieren te verbeteren door de integrale vertaling van multidisciplinaire kennis naar praktijkoplossingen. Hierbij wordt gekeken naar zowel de dierhouderij zelf als ook naar beleid, ontwikkelingen in de samenleving en de scholing hier omheen.

Onderwerpen

Dieren leveren ons veelvoordelen: zoals voedsel, gezelschap, natuur. Maar aan het houden van dieren zijn ook risico’s verbonden, zoals voor onze eigen gezondheid of voor het welzijn van het dier. Het welzijn van het dier is vaak complex verbonden met de verschillende belangen die mensen en dieren hebben. Om dit goed in beeld te krijgen is biologische kennis nodig én kennis van maatschappelijke fenomenen, de waarden en grondhoudingen van (groepen) mensen. Een ingewikkeld speelveld
waar het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn in thuis is!

Het lectoraat houdt zich in de meest brede zin bezig met dit onderwerp, van feiten tot interpretaties en oplossingen die werken in de praktijk. De belangrijkste onderzoekslijn richt zich op het (automatisch) meetbaar maken van diergedrag, de interpretatie daarvan in termen van risico’s én de strategische communicatie hierover met doelgroepen.

Om een idee te geven van het type kennisvragen waarmee we je verder kunnen helpen, hebben we een aantal onderzoeken en producten op een rij gezet: