Beheerplan aal

Het gaat niet goed met de Europese aal. Visgeleiding en effectieve visweringen zijn van levensbelang voor de aal en zijn onderwerp van onderzoek.
> Meer over wild