Bijeenkomst

CenSAS Dierendialoog - omgang met dieren

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) organiseert de eerste CenSAS Dierendialoog. Iedereen die het interessant vindt om mee te denken over de omgang met dieren en hierover in gesprek wil gaan, is van harte welkom!

Organisator Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS)
Datum

do 29 november 2018 18:00 tot 22:00

Locatie Burgers’ Zoo in Arnhem

Tijdens de Dierendialoog wordt gesproken over over het samenleven van mens en dier aan de hand van actuele thema’s en contexten waarin mens en dier elkaar tegenkomen. Denk aan dieren in het wild, de veehouderij of dieren die we voor vermaak of gezelschap houden. De vraag die centraal staat is: hoe willen we in de toekomst met dieren samenleven en omgaan?

De Dierendialoog is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die in gesprek wil gaan over omgaan met dieren. Dus voor mensen die in hun werk omgaan met dieren (denk aan veehouders, dierenartsen, onderzoekers en vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties), én voor mensen die doorgaans alleen in hun privésituatie met dieren te maken hebben. Het is immers een thema dat ons allemaal aangaat. De organisatoren willen nadrukkelijk iedereen betrekken bij de dialoog over dieren en juist ook mensen die gewoonlijk niet met elkaar in gesprek zijn, bij elkaar brengen. Samen gaan we op zoek naar manieren om verantwoord en duurzaam samen te leven met de dieren om ons heen.

Binnen nu en een maand volgt de officiële uitnodiging met de mogelijkheid tot aanmelden. Er is capaciteit voor 100 tot 125 personen, waarbij er rekening wordt gehouden met een evenredige verdeling tussen mensen die in hun werk met dieren en/of diervraagstukken te maken hebben en andere geïnteresseerden.