Presentatie

Filosofie voor een breed publiek - Moreel gedrag

Het Humanistisch Verbond afdeling Friesland organiseert al sinds 1992 series lezingen getiteld: 'Filosofie voor een breed publiek'. In de 24e serie, najaar 2015 en voorjaar 2016, staat de spanning tussen mens, dier, natuur en cultuur centraal.

Organisator Werkgroep Filosofie Humanistisch Verbond Fryslân
Datum

zo 14 februari 2016 13:30 tot 16:00

Locatie De Bres - Schoolstraat 4, Leeuwarden

Moreel gedrag

Tot voor niet erg lang geleden was de gangbare notie dat dieren geen zelfbewustzijn hebben, slechts hun natuurlijke instincten volgen, en niet in staat zijn tot morele afweging. Recent onderzoek toont aan dat de werkelijkheid genuanceerder is. We zullen onze opvattingen over en houding tegenover dieren moeten bijstellen.

Inleider: prof.dr. René ten Bos (filosoof/organisatiedeskundige)

Informatie: Tel. 0519-222022; hvfryslan@gmail.com; www.humanistischverbond.nl

Kosten: Voor leden van het Humanistisch Verbond € 27,50, voor niet-leden € 37,50 (kosten losse lezing € 7,-).