Koeienuier, foto: Pixabay

Nieuws

Gewichtige welzijnsproblemen bij olifanten

Gepubliceerd op
28 september 2013

Een team van Amerikaanse onderzoekers heeft gedurende drie jaar 255 olifanten bestudeerd in 70 Amerikaanse dierentuinen. Veel dieren blijken overgewicht te hebben en daarmee samenhangende problemen. Ook werden andere welzijnsproblemen waargenomen.

Uitgebreide Amerikaanse studie

In totaal 27 onderzoekers en andere medewerkers onderzochten gedurende drie jaar een groot deel van de in Amerikaanse dierentuinen gehouden olifanten. Hiervoor werden medische dossiers doorgelicht, duizenden uren videomateriaal geanalyseerd en ook duizenden bloed- en mestmonsters verzameld. De uitgebreide studie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 800.000 dollar.

Zes aandachtsgebieden welzijn olifanten

Het onderzoek concentreerde zich op zes aandachtsgebieden waarvan verondersteld werd dat ze een belangrijke rol spelen bij het welzijn van olifanten.

  • Voet- en gewrichtsproblemen. Van de onderzochte olifanten had 39% voetproblemen en 25% gewrichtsproblemen. De tijd doorgebracht op harde oppervlakten zoals beton of steen bleek een belangrijke factor.  Oudere dieren hadden ook vaker last van dit type problemen;
  • Body condition scores (zie Body Condition Visualizer). Driekwart van de onderzochte olifanten was zwaarder dan het ideaalgewicht. Bij slechts vier procent van de populatie was sprake van ondergewicht. Bewegingsmogelijkheden, over de dag verspreid voer aanbieden en onvoorspelbaarheid van het aanbiedingstijdstip bleken belangrijke factoren;
  • Beweging. Met behulp van aan de olifanten bevestigde GPS zenders werd de beweging van de dieren in beeld gebracht. Zachte bodems, grotere groepen, verrijkingsprogramma’s en meer ruimte in de nachtverblijven dragen bij aan meer beweging;
  • Liggen. Zachtere bodems dragen bij aan een toename van het liggedrag;
  • Gedrag. Ongeveer 2/3 van de onderzochte populatie vertoonde een vorm van stereotiep gedrag. Meer ruimte, contact met verzorgers, vrije keuze tussen binnen- en buitenverblijven gedurende de nacht bleken factoren te zijn die bijdroegen aan vermindering in het optreden van stereotiep gedrag;
  • Vruchtbaarheidscyclus. Onregelmatige cycli werden regelmatig waargenomen. Vooral zwaardere olifanten vertoonden dit.

De resultaten van het onderzoek zullen het komende jaar in verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd worden.

Ook in Europa

Net als in de Verenigde Staten is er ook in Europa veel kritiek op de omstandigheden waaronder olifanten worden gehouden. Naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Britse overheid is vanuit de dierentuinwereld een project opgestart om de problematiek beter in beeld te krijgen en verbeteringen aan te brengen.


(Bron foto: Body Condition Visualizer)