Symposium

NVD Symposium Liefde en Respect voor de natuur

Het symposium is bedoeld om de nauwe relatie tussen dierentuinen en universiteiten te laten zien en de resultaten van deze samenwerking te presenteren.

Organisator Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)
Datum

wo 30 mei 2018 10:00 tot 17:00

Locatie Apenheul, J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn

Onderzoeksvragen die leven in dierentuinen worden door de studenten van universiteiten opgepakt en met de resultaten kunnen de NVD dierentuinen weer in kwaliteit vooruitgaan. Daarnaast leveren dierentuinen een schat aan data voor studenten, waar ze in de natuurlijk leefomgeving van dieren onmogelijk of heel moeilijk aan kunnen komen.

Niet alleen dieren

Voor het eerst presenteren we deze keer ook onderzoek naar het gedrag van bezoekers van een dierentuin. In de toekomstvisie van de NVD is opgenomen, dat “de NVD leden bekend willen staan als kwaliteitsdierentuinen door mensen te inspireren tot liefde en respect voor de natuur”. Om dat te kunnen waarmaken, moet er natuurlijk onderzoek naar worden gedaan. Zijn de NVD dierentuinen in staat om de bezoekers te inspireren zorgvuldiger om te gaan met natuur en milieu en bereiken we de educatieve doelen die we voor ogen hebben?

Posterpresentatie

Studenten, die een onderzoek hebben gedaan op één van de deelgebieden van het symposium, worden van harte uitgenodigd een poster aan te leveren. De posters kunnen tot en met 30 april worden ingeleverd. Iedereen die een poster inlevert, krijgt zijn of haar ’60 seconds of fame’ waarbij op het centrale podium de kans wordt gegeven om iets over de poster te vertellen en mensen te enthousiasmeren er bij te gaan kijken. Er is een prijs beschikbaar voor de beste poster en voor de beste 60 seconds presentatie.

Kosten

50 euro pp inclusief lunch of 30 euro pp voor studenten (EARLY BIRD tarief is 40 euro per persoon of 25 euro per student en geldig t/m 27 april).