Presentatie

Presentatie zienswijze Digitalisering van de veehouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) wil nader inzicht geven in de effecten van digitalisering op het dier in de veehouderij. De RDA presenteert hiertoe zijn zienswijze over het versterken van kansen en inperken van bedreigingen bij digitalisering van de veehouderij.

Organisator Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
Datum

wo 19 juni 2019 10:00 tot 12:00

Locatie Cultuur Haven Veghel, CHV Noordkade, Verlengde Noordkade 10-12 | 5462 EH Veghel

Op veehouderijbedrijven zal binnen 5 à 10 jaren digitalisering gemeengoed zijn met de daaraan gekoppelde gevolgen voor het welzijn van dieren. Het effect van digitalisering op dieren en hun verzorging wordt mede bepaald door hoe digitalisering van invloed is op de dierverzorgers-veehouders. Deze hebben de verplichting goed voor hun dieren te zorgen. Maar de invulling van deze verantwoordelijkheid door de veehouders komt tot stand in onderlinge wisselwerking tussen hun normen en waarden, arbeidsomstandigheden en inkomen.

Het uiteindelijke effect van digitalisering op het welbevinden van dieren hangt niet alleen af van technologische ontwikkelingen op zich, maar ook van in de samenleving geldende normen en waarden, geldende wettelijke kaders, en economische wetmatigheden in de voedselketen. De effecten van digitalisering worden dan ook integraal bezien vanuit het perspectief van het dier, de veehouder, en de markt en de samenleving.

Discussie en aanmelden

De zienswijze zal door dr.ir. G.B.C. Backus worden gepresenteerd. Een aantal mensen van het bedrijfsleven en overheid zullen hierop reflecteren, en daarna zal onder leiding van Jan Staman een discussie plaatsvinden met de zaal. De zienswijze is na afloop in de zaal beschikbaar.

Bij de presentatie zijn betrokkenen, pers en andere belangstellenden van harte welkom. De RDA vraagt, in verband met de grootte van de zaal om vóór 14 juni door te geven via info@rda.nl, of en met hoeveel personen je aanwezig zult zijn.