Presentatie

Presentatie zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid

Geven veranderende omstandigheden aanleiding om onderdelen van het ruimings- en vaccinatiebeleid opnieuw te bezien?

Organisator Raad voor Dierenaangelegenheden
Datum

ma 17 september 2018 10:30 tot 12:00

Locatie Spaces Rode Olifant, Zuidhollandlaan 7, Den Haag
Naar aanleiding van recente uitbraken van vogelgriep heeft de Raad zich de vraag gesteld of heroverweging van het huidige ruimings- en vaccinatiebeleid bij dierziekten wenselijk is. Ook de veranderende aard van de besmettingen en het besmettingspatroon gaven aanleiding voor die vraag.

Bij de presentatie zal prof. Marion Koopmans (ErasmusMC), de voorzitter van het forum dat de zienswijze voorbereidde, de conclusies kort toelichten. Daarna is er gelegenheid voor alle aanwezigen om onder leiding van RDA-voorzitter Jan Staman te discussiëren over de zienswijze en over mogelijke oplossingen voor de huidige knelpunten voor een efficiënte en welzijnsvriendelijke dierziektebestrijding. Een aantal betrokken genodigden is gevraagd om aan deze discussie een bijdrage te leveren. De zienswijze is in de zaal beschikbaar.

De bijeenkomst is openbaar. Betrokkenen, pers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Je wordt wel gevraagd - in verband met de grootte van de zaal - om vóór vrijdag 14 september via info@rda.nl door te geven of en met hoeveel personen je aanwezig zult zijn.