Symposium

Symposium integrale veerkracht

Voeding en gezondheid staan hoog op de agenda in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat. In dit symposium zullen uitgangspunten en integrale aspecten van toekomstige landbouw en voedselbeleid worden verkend en benoemd.

Organisator RIDLV, in samenwerking met Transitiecoalitie Voedsel
Datum

vr 7 december 2018 10:00 tot 17:00

Locatie Kerkzaal, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Recente inzichten werpen een ander licht op de wijze waarop de samenstelling van voedsel onze gezondheid beïnvloedt. Relatief nieuw is het onderzoek naar de rol van het microbioom in ons darmstelsel in relatie tot humane gezondheid en, parallel daaraan, het onderzoek naar bodemkwaliteit en weerbaarheid van de plant en meer specifiek de rol van het microbioom daarbij. Het wordt op verrassende wijze duidelijk hoe veranderingen in ons landbouwproductiesysteem gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben, niet alleen op de bodemkwaliteit, maar ook op de gezondheid van plant, dier en mens.

Daarnaast is de definitie van wat gezondheid is aan het veranderen. Aspecten als kwaliteit van leven en veerkracht staan daarbij steeds meer centraal. Het gaat erom dat we als mens in staat zijn ons aan veranderende omstandigheden aan te passen en dat we sociaal, psychisch en mentaal goed kunnen functioneren. Welke factoren spelen een rol bij het versterken van deze veerkracht en wel door de hele voedselketen heen? Wat zijn relaties tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van bodem, gewas, en vee? Wat kunnen we doen om deze relaties optimaal te benutten?

Het symposium is bedoeld voor:
- wetenschappers en studenten in de werkvelden van bodem, plant, dier en humane gezondheid
- wetenschappers en beleidsmakers in de organisatie van onderzoek
- betrokkenen uit de agrofoodwereld en NGO’s

Kosten

Deelnamekosten inclusief lunch bij aanmelding vóór 21 november bedragen € 75,- (vanaf 21 november € 100,-). Er is een beperkt aantal plaatsen tegen gereduceerd tarief (€ 40,-) beschikbaar voor MSc studenten en promovendi (je kunt een verzoek daartoe aangeven in de box "soort deelnemer").