Paarden in galop, foto Shutterstock

Dossier

Atypische myopathie bij het paard

Atypische myopathie (AM) bij paarden is een zeer ernstige spieraandoening die meestal een fatale afloop heeft. De aandoening wordt ook wel weidemyopathie genoemd, omdat met name de paarden die op de wei staan tot de risicogroep behoren.

In Europa zijn er ca. 1500 gevallen gemeld gedurende de afgelopen 10 jaar waarvan 81 gevallen in Nederland. Tot de jaren 80 van de vorige eeuw kwam de ziekte sporadisch voor, maar gedurende de laatste decennia is er een sterke toename van het aantal gevallen. In 1995 was een eerste grote uitbraak in het noorden van Duitsland en nu komen regelmatig uitbraken voor in de omringende landen. Ook in andere delen van de wereld komen uitbraken voor, zoals Canada, Verenigde Staten, en Australie en Nieuw-Zeeland. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de toename van de laatste decennia in Europa is. Aangezien er geen medicijn tegen de aandoening bestaat is het belangrijk om risicofactoren en symptomen te kennen zodat het optreden van de aandoening zoveel mogelijk kan worden voorkomen en anders snel een behandeling kan worden gestart.