Dossier

Biologische landbouw - Thema's

Een belangrijk uitgangspunt in de biologische landbouw is een gesloten kringloop. Dat is eens te meer van belang nu de regering kringlooplandbouw als perspectief voor het hele landbouwsysteem ziet. Biologische landbouw kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Deze pagina bespreekt de thema’s veehouderij en teelt vanuit het gezichtspunt hoe zij, afzonderlijk en in samenwerking, bijdragen aan een duurzame kringloop met respect voor mens, dier, plant en leefomgeving. Zorg voor de bodem is het cruciale en verbindende thema. Verder komen de duurzaamheidsbijdragen van de biologische landbouw aan de orde (onder andere de thema’s energie, biodiversiteit) en de biologische landbouw in de keten van productie, bewerking, groothandel en afzet (retail).

Per thema biedt dit dossier een overzicht van geschikt
achtergrondmateriaal voor docenten en informatie voor studenten en
geïnteresseerden.