Dossier

CBBE docentendagen

Het CBBE organiseert docentendagen. Docenten uit het mbo, hbo en wo komen bijeen om er zich te verdiepen in de verschillende aspecten van de Biobased Economy.

Er zijn acht docentendagen georganiseerd

 • Docentendag Energietransitie: de rol van biobrandstoffen (13 juni 2018). MBO- en HBO-docenten hebben, samen met Platform Duurzame Biobrandstoffen, Copernicus Institute en WUR bij Aeres Hogeschool in Dronten, de ontwikkelingen in de duurzame biobrandstoffen besproken.

 • Docentendag Biobased onderzoek in dienst van onderwijs. Hoe te organiseren en te implementeren? (29 september 2017). Hogescholen zijn continu op zoek hoe onderzoek in te bedden in onderwijs. Tijdens de docentendag van 29 september in Rotterdam deelden verschillende docenten en lectoren van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland hun werkwijze en 'lessons learned' met de ruim 30 aanwezigen.

 • Docentendag Biobased praktijkonderzoek in het onderwijs (14 juni 2017). Dezedag stond in het teken van hoe biobased onderzoek en onderwijs zich verbinden en welke faciliteiten hiervoor beschikbaar zijn. Aan de hand van presentaties van bedrijven, docenten, onderzoekers en lectoren werden diverse perspectieven verkend over hoe onderwijs en onderzoek in de biobased scene zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

 • Docentendag 'Biobased meets Circular Economy' (17 november 2016). Het doel van deze dag was meer helderheid te krijgen in welke relaties er liggen tussen de Biobased Economy en de Circulaire Economie.

 • Docentendag Onderwijs in Biobased Economy, (13 september 2016) In de afgelopen jaren zijn er door de CBBE-partners veel nieuwe onderwijselementen ontwikkeld en ingezet in het hoger onderwijs. Wat is er allemaal en vooral – wat zijn de ervaringen?

 • Docentendag Logistiek in de keten in de Biobased Economy (21 januari 2016). De vermindering van voedselverspilling, het hergebruik van reststromen en het samenspel van onderzoek en onderwijs stonden centraal tijdens deze dag.Docentendag Duurzame transitie in de Biobased Economy (4 februari 2015). De dag richtte zich op de Biobased Economy als onderdeel van een duurzame samenleving.

 • Docentendag Bioraffinage (8 november 2015). In een Biobased Economy worden fossiele brandstoffen vervangen door groene grondstoffen. Het gaat daarbij niet alleen om de brandstoffen zelf, maar ook om producten die je maakt op basis van die brandstoffen zoals fine chemicals en plastics. Via bioraffinage wordt de biomassa van groene grondstoffen uiteen gerafeld in verschillende fracties zodat de biomassa volledig wordt benut.

 • Docentendag Hoogwaardige inhoudsstoffen (24 juni 2015). Onderzoekers van Wageningen UR en docenten van HAS Hogeschool deelden hun kennis over inhoudsstoffen vanuit het perspectief van teelt, business, verwerking en performance.

rapeseed-3409908_640.jpg

Docentendag Energietransitie: de rol van biobrandstoffen

Op 13 juni bij Aeres Hogeschool in Dronten hebben MBO- en HBO-docenten, samen met Platform Duurzame Biobrandstoffen, Copernicus Institute en WUR, de ontwikkelingen in de duurzame biobrandstoffen besproken.

Lees meer

De overheid wil graag een versnelling maken ten aanzien van de CO₂-doelen voor 2030. Met name voor de logistieke sector ligt er een forse opgave. Vanwege de Klimaat- en Energie Agenda van het huidige kabinet is het onderwerp uitermate actueel. Tenslotte is een bezoek gebracht worden aan de biogas faciliteiten bij Aeres. De opbrengst van deze docentendag vormen input voor de Learning Community BioFuels. Er is een eerste visuele kennisagenda voor Biomass-to-gas en Biomass-to-liquid gepresenteerd.

137928748.jpg

Docentendag Biobased onderzoek in dienst van onderwijs. Hoe te organiseren en te implementeren?

Hogescholen zijn continu op zoek hoe onderzoek in te bedden in onderwijs. Tijdens de docentendag van 29 september in Rotterdam deelden verschillende docenten en lectoren van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland hun werkwijze en 'lessons learned' met de ruim 30 aanwezigen.

Lees meer

Barbara Schrammeijer van Hogeschool Rotterdam vertelde over het onderwijsprogramma Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) Ze ging in op Biobased project onderzoek aan planteninhoudsstoffen voor en door BML studenten. Hens Hijnen & Christoph Minkenberg van Hogeschool Rotterdam gingen vervolgens in op het onderzoek op het gebied van Biobased Chemistry en hoe dat naar voren komt in het 3e en 4e jaar van de opleiding. En Alex van de Zwart van Hogeschool Inholland liet zien hoe de Kenniswerkplaatsmethodiek werkt.

Presentaties

shutterstock_103464272_petrischaaltjes_voedingsbodem.jpg

Docentendag Biobased praktijkonderzoek in het onderwijs

Deze dag stond in het teken van hoe biobased onderzoek en onderwijs zich verbinden en welke faciliteiten hiervoor beschikbaar zijn. Aan de hand van presentaties van bedrijven, docenten, onderzoekers en lectoren werden op 14 juni 2017 diverse perspectieven verkend over hoe onderwijs en onderzoek in de biobased scene zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

Lees meer

In Noord Nederland zijn diverse faciliteiten beschikbaar voor het doen van biobased onderzoek: het Food Application Centre of Technolog (FACT), Zernike Advanced Processing (ZAP) en Green PAC. Na een presentatie over de onderzoeksfaciliteiten en de mogelijkheid voor activiteiten vanuit onderwijs werd in de middag gepresenteerd wat de ervaringen zijn van bedrijven, onderzoekers en lectoren over de samenwerking met biobased onderzoek en onderwijs. Na discussie werd een rondleiding gegeven bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Onder genot van een borrel werd de dag afgesloten.

Presentaties

cbbe_biobased_docentendag.jpg

CBBE docentendag 'Biobased meets Circular Economy'

Het doel van deze CBBE docentendag - die op 17 november 2016 georganiseerd is - was meer helderheid te krijgen in welke relaties er liggen tussen de Biobased Economy en de Circulaire Economie.

Lees meer

De deelnemers kregen in wokshops de gelegenheid om in kaart te brengen waar CE en BBE elkaar overlappen en welke ontwikkelingen in het onderwijs gewenst zijn om de transitie naar een Circulaire en Biobased Economie te versnellen. Daarnaast stonden actuele ontwikkelingen in de Biobased Economy en Circulaire Economie op het programma.

Presentaties

2016_09_13_cbbe_onderwijsdag_sel_2.JPG

Onderwijs Biobased Economy

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe onderwijselementen ontwikkeld en ingezet in het hoger onderwijs. Wat is er allemaal en vooral – wat zijn de ervaringen? Zo’n 40 docenten, lectoren en onderzoekers hebben hierover gesproken op 13 september 2016.

Lees meer

Verschillende hbo-instellingen hebben hun minoren toegelicht. Verschillen zitten in de inhoudelijke aanvliegroute, studiepunten en werkvormen. Er blijkt veel mobiliteit bij hbo-studenten: deze minoren trekken ook studenten uit andere instellingen. Naast de minoren zijn online werkvormen aan bod gekomen, zoals de MOOC van Avans en de wikiwijs van CBBE. Vanuit Wageningen Food and Biobased Research is aangegeven welke onderzoeksresultaten en –tools bruikbaar zijn in het onderwijs

Dat de scholen veel activiteiten ontwikkelen blijkt uit cijfers: 1750 studenten en 882 professionals of docenten zijn betrokken zijn bij Biobased onderwijsactiviteiten. Daarnaast hebben door de activiteiten 5000 basisschoolleerlingen en 625 leerlingen in het voortgezet onderwijs kennisgemaakt met Biobased Economy.

Er is lesmateriaal ontwikkeld die publiek toegankelijk is, denk aan de MOOC (Massive Online Open Courseware) 'Introduction in the biobased economy' met 1716 deelnemers uit 49 landen, waarvan 350 deelnemers een certificaat konden ontvangen. En Aeres Hogeschool heeft via wikiwijs een lesmodule 'Introduction to the Biobased Economy' beschikbaar gesteld.

Tijdens de onderwijsdag presenteerden lichten verschillende hogescholen toe welke minoren in de Biobased Economy zij ontwikkeld hebben:

Alle Presentaties

Links

  cbbe studiedag, foto CBBE

  Logistiek in de keten

  De vermindering van voedselverspilling, het hergebruik van reststromen en het samenspel van onderzoek en onderwijs stonden op 21 januari 2016 centraal tijdens de vierde docentendag van het Centre for Biobased Economy. De dag stond in het teken van 'biobased logistiek & ketens'. Een onderwerp dat onderdeel uitmaakt van de duurzame samenleving.

  Lees meer

  Diverse vraagstukken kwamen aan bod: Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat de grond gezond blijft, zodat we biomassa, de grondstof voor de Biobased Economy, kunnen blijven gebruiken? Hoe gaan we om met huidige ketens waarin schakels in de Biobased Economy een andere functie krijgen of zelfs wegvallen? Hoe creëren we nieuwe ketenschakels, die nodig zijn in deze economie? En wie neemt de verantwoordelijkheid voor het vormen van deze nieuwe schakels?

  Een voorbeeld is het Biobased verpakkingsmateriaal dat Huib Burggraaf van Van der Windt-verpakkingen liet zien tijdens zijn presentatie. Tijdens het ontwerp en de productie van dit materiaal is niet alleen nagedacht over de bescherming van het product, maar ook over het vervoer, de bijzondere kenmerken en de houdbaarheid van het te verpakken product.

  Presentaties

  Meer informatie

  Algen, foto Thinkstock

  Bioraffinage

  Bioraffinage stond op het programma tijdens de derde docentendag op 8 november 2015. Via bioraffinage wordt de biomassa uiteen gerafeld in verschillende fracties zodat de biomassa volledig wordt benut.

  Lees meer

  In een Biobased Economy gaan we fossiele brandstoffen vervangen door groene grondstoffen. Het gaat niet alleen over brandstoffen maar over alle producten die op basis van fossiele brandstoffen gemaakt worden zoals bijvoorbeeld fine chemicals en plastics.  

  Veel nieuwe bioraffinageconcepten zijn volop in ontwikkeling. Tijdens deze derde CBBE docentendag verdiepten deelnemers zich in de concepten Biobased products en Biorefinery.

  Presentaties

  Plantencellen bron Shutterstock

  Hoogwaardige inhoudsstoffen

  Op 24 juni 2015, tijdens de tweede docentendag op stonden de hoogwaardige inhoudsstoffen centraal. Je treft ze aan in cosmetica, medicijnen, superfoods, verf en parfums.

  Lees meer

  In de Biobased Economy kun je gebruik maken van wat de natuur, en afgeleiden daarvan zoals reststromen, te bieden heeft. In de Biobased Economy is de plant als bron voor materialen en energie een onmisbare schakel. Daarbij bezit elke plantensoort, afgezien van algemene bouwstenen, een geheel eigen set van natuurlijke stoffen. Winning van waardevolle plantinhoudsstoffen vraagt om specifieke kennis en inzicht. Kennis van plantenveredeling, teeltmethoden, bioraffinage en opschalingsprocessen. Onderzoekers van Wageningen UR en docenten van HAS Hogeschool deelden hun kennis over inhoudsstoffen vanuit het perspectief van teelt, business, verwerking en performance.

  Voor het verwaarden van inhoudsstoffen en de rest van de plant, is het volgens Gert Jan van Delft, een van de inleiders, van belang dat alle schakels in de keten goed in beeld zijn. Een belangrijke bron van kennis zit volgens hem in de natuur. 'In de natuur functioneren de meest ingewikkelde systemen en is alles in feite al circulair. Het is pure logica dat je die informatie gebruikt.'

  Presentaties

  Workshops

  Meer informatie

  eerste docentendag_530x357.jpg

  Duurzame transitie in de Biobased Economy

  Tijdens de eerste docentendag 'Sustainable transition' en 'Sustainability analysis' in de Biobased Economy die op 4 februari 2015 gehouden werd, kregen docenten inzicht in duurzame transitie en de niet-technologische 'ofwel zachte' kant van duurzaamheid. De focus lag op bedrijfskunde en management in de biobased keten.

  Lees meer

  Is een Biobased Economy wel duurzaam? Hoeveel energie kost het om biomassa te kweken en dan ook nog te transporteren naar een fabriek? Is groen nou wel echt groen? Hoe ga je als docent om met deze vragen in de opleiding? Het CBBE wil docenten handvaten bieden om dit met hun studenten te bespreken.

  In de ochtend werd vanuit drie kanten naar de Biobased producten gekeken: Planet, people en profit. In de middag zijn de docenten aan het werk gezet met het opstellen van eenvoudige sustainability-analyses om daarmee het geleerde in de praktijk te brengen. De docenten hebben hiermee kennis en werkvormen opgedaan, waarmee ze ook zelf in de klas aan de slag kunnen.

  Presentaties

  Meer informatie