Biobased, foto shutterstock

Dossier

Dossier Circulaire & Biobased Economy

Het dossier Circular & Biobased Economy bevat een fraai overzicht van mooie innovaties die een substantiële inbreng van Wageningen University & Research bevatten, WUR Inside. De gekozen onderwerpen zijn uiteenlopend van bioplastics voor herstel ecosystemen tot circular fashion. Deze zes delen zijn tweetalig opgezet en toegelicht, en WUR-publicaties erover zijn in één klik gevonden.

The dossier Circular & Biobased Economy provides a great view on sustainable innovations that have WUR Inside. The chosen topics are as diverse as bioplastics for restoring ecosystems till promoting circular fashion. You can run these six knowledge clips in both English and Dutch, as so is the leading information. Finally, all related WUR-publications are only one click away.