Water, foto Pixabay

Dossier

Kaderrichtlijn Water

Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde moet zijn.

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is. De richtlijn schrijft voor aan welke eisen de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 moeten voldoen.