Dossier

Landbouw zorgt voor natuur

Moderne agrarische ondernemers kunnen hun bedrijfsvoering zó inrichten dat ze óók biodiversiteit 'produceren'. Denk aan kruidenrijke graslanden en weidevogels bij melkveebedrijven, bloeiende akkerranden met akkervogels, bestuivers en natuurlijke vijanden bij akkerbouwers. Ook op en rond het erf en met genetische biodiversiteit is winst te boeken, zowel voor de natuur als voor je bedrijf.

Ondernemers kunnen door gerichte activiteiten de biodiversiteit bevorderen:

In dit dossier vind je een selectie van beschikbare bronnen.