Dossier

Mest en Milieu Veehouderij

Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P) en kalium (K), die onontbeerlijk zijn voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem.

In de akker- en weidebouw wordt mest daarom gebruikt om het gewas goed te laten groeien. Maar mest, zeker een teveel aan mest, kan ook leiden tot uit- en afspoeling, waardoor mest in het milieu kan komen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan