Dossier

Beeld van veranderend eetpatroon

Het voedselpatroon verandert. We eten vaker buitenshuis en op meerdere momenten. We smullen van producten die eerdere generaties misschien niet eens kenden. Plantaardige eiwitten, seizoensproducten en vergeten groenten zijn steeds meer in trek. Technieken als Big Data en robotisering komen op. En dan is er nog de keuze tussen voedsel van dichtbij of juist ver weg. Het marktaandeel duurzaam voedsel stijgt al jaren. Gezonde voeding zit wel binnen onze scope, maar eten volgens de richtlijnen gezonde voeding doen we niet. De keuze van voedsel op ons bord voldoet er niet aan en de porties worden steeds groter. Gelukkig gaan kinderen intussen wel meer fruit eten.

Veel consumentenonderzoek is gericht op de hoofdvragen: Waarom gedragen consumenten zich gezond of duurzaam (of beiden) en hoe is dit gedrag te beïnvloeden? Emoties (wat geeft me een goed gevoel), sociale normen (wat doet mijn omgeving) en gewoontes (wat zijn mijn routines) blijken duidelijk ook een rol te spelen bij de voedselkeuze van consumenten.

Nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals nanotechnologie, personalised nutrition en insecten op je bord zorgen voor veranderingen in het aanbod van voeding en hebben effect op de maatschappelijke acceptatie.