Eten op rolletjes, foto Shutterstock

Dossier

Begrijpen van veranderend eetpatroon

Consumenten kiezen hun voedsel op basis van verschillende factoren. De informatiestromen en reclameboodschappen over eten zijn gigantisch en overspoelen de consument.

De manier waarop informatie wordt geïnterpreteerd is in lijn met hun geloof, waarden, motieven en eerdere ervaringen. Dit zijn de interne beïnvloedingsfactoren op keuzegedrag, dus de factoren die het gedrag van de persoon ‘van binnenuit’ beïnvloeden, Daarnaast zijn externe beïnvloedingsfactoren van belang; factoren die het gedrag vanuit de omgeving beïnvloeden. Zo spelen emoties (een goed gevoel), sociale normen (wat doet mijn omgeving) en gewoontes (wat zijn mijn routines) ook een rol bij de voedselkeuze. Interne en externe beïnvloedingsfactoren bepalen de manier waarop nieuwe informatie wordt herkend, verwerkt en gebruikt. Dit betekent dat verschillende individuen dezelfde informatie anders kunnen interpreteren en dus een andere voedselkeuze maken. Bijvoorbeeld door het belang dat iemand hecht aan dierenwelzijn is het mogelijk dat hierdoor in de winkel producten opvallen met een keurmerk.

Het begrijpen van de onderliggende processen bij de voedselkeuze van de consument is essentieel om keuzepatronen te kunnen beïnvloeden in de richting van een duurzamer en  gezonder consumptiepatroon.