Landbouw, foto Shutterstock

Dossier

Biologische landbouw

Biologische landbouw is gezien als één van de meest duurzame vormen van (voedsel)productie. Biologisch heeft internationaal vier kernwaarden. Namelijk gezondheid (health), ecologie, eerlijke handel & verantwoordelijkheid en zorg voor het ecosysteem

Biologische landbouw is volgens de definitie van de IFOAM:

"Een productiesysteem dat een natuurlijke balans in de bodemgezondheid, gezondheid van ecosystemen en mensen na streeft. Biologische landbouw vertrouwt, speelt in op, en is afhankelijk van ecologische processen, biodiversiteit en kringlopen. Respecteert de natuurlijke lokale omstandigheden en houdt deze intact.

Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap om te profiteren van het gedeelde milieu en promoot eerlijke handel, contacten en een goede kwaliteit van leven voor alle betrokkenen."

Het kennisdossier is samengesteld op verzoek van het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' op initiatief van Bionext en Terra voor het groene onderwijs.

In dit kennisdossier vind je informatie en een grote verzameling publicaties over de sectoren (bedrijfstakken) binnen de biologische landbouw en de thema’s  die daar
van belang zijn. Leerlingen en studenten vinden hier materiaal voor opdrachten,
werkstukken en zelfstudie. Leraren vinden hier ondersteunend materiaal voor
lessen en opdrachten en een verzameling leermiddelen. Ondernemers en andere
geïnteresseerden vinden hier een schat aan informatie over de biologische
landbouw, en zij kunnen het dossier gebruiken voor gerichte kennisvragen.