Dossier

Invloeden op veranderend eetpatroon

Dan de hamvraag: Hoe beïnvloed je een veranderend eetpatroon? Wat moet veranderen om gedrag te veranderen? Is het verstrekken van informatie wel effectief? Het antwoord uit de onderzoeken lijkt: soms….
Wat doet Marketing? En welk (dwang?)-effect heeft beleid?

De informatie in dit dossier kun je als docent in de lessen gebruiken om studenten meer bewust te maken van hun eetpatroon en duurzame voedselkeuzes.