Dossier

Productieproces

In dit dossier gaat het over het proces dat een grondstof doormaakt voordat het voeding is. Dat proces is per branche anders.

Per branche vind je de volgende soort bronnen:

Artikelen

In de artikelen vind je verdiepende informatie.
De artikelen kunnen later nog worden opgedeeld in subcategorieën, bijvoorbeeld:
1. Informatief: deze artikelen geven achtergrondinformatie.
2. Opinie: hier staan artikelen die een mening verkondigen.

Websites

Hier vind je webpagina's die een inkijkje geven in de betreffende branche.
De websites kunnen later nog worden onderverdeeld in subcategorieën, bijvoorbeeld:
1. 'Werken bij...': hoe gaat het werken eraan toe in de branche?
2. Opinie: communicatieplatforms, discussies en meningen van anderen.

Video's

Hier vind je video's die achtergrondinformatie tonen of laten zien hoe een product gemaakt wordt.