Dossier

Productieproces

In dit dossier gaat het over het proces dat een grondstof doormaakt voordat het voeding is. Dat proces is per branche anders.

Per branche vind je de volgende soort bronnen:

Artikelen

De artikelen zijn recente artikelen. Ze bevatten verdiepende informatie.

Websites

De websites geven een inkijkje in de betreffende branche.

Video's

De video's laten zien hoe een product gemaakt wordt (basic informatie). Andere video's bevatten juist verdiepende achtergrondinformatie.