Dossier

Schaapherder en natuurbeheer

In de afgelopen decennia is de schaapherder steeds vaker ingezet als natuurbeheerder. Natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers huren de herder met zijn kudde schapen in om graslanden, heidevelden, dijken en andere terreinen te begrazen.

Naast de traditionele landbouwkundige kennis over schapen, honden, dierziekten, diermanagement, enzovoorts heeft de schaapherder in ook ecologische kennis nodig voor het natuurbeheer. Bovendien worden de traditionele inkomstenbronnen van de schapenboer – het lamsvlees, het schapenvlees, de wol, de melk – in de nieuwe bedrijfsvoering minder belangrijk. De meeste inkomsten komen uit de begrazing. Daardoor krijgt het eeuwenoude beroep van schaapherder een nieuwe invulling.

Daarom eten we schaap

Dit dossier is opgezet door het praktijknetwerk Daarom eten we schaap. In dit praktijknetwerk werkten schapenhouders, onderzoekers, communicatiedeskundigen en mensen uit het onderwijs van 2011 tot 2014 samen aan het professionaliseren van de extensieve schapenhouderij als combinatie van natuurbeheer en landbouwproductie.

Het praktijknetwerk Daarom eten we schaap krijgt financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.