Dossier

Veerkracht melkkoeien

De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling, met nog steeds groeiende bedrijven met meerdieren door, met nu ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu.

In deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technischehulpmiddelen die het mogelijk maken om ondersteund door (semi-)automatische gegevensverzameling, en wellichtop termijn ook automatische verwerking, de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnensturen (managen). Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (metname dierenarts) en toekomstige veehouder (nu student), te krijgen.